Hur påverkar väder elpriserna?

Väder kan ha en stor påverkar på elpriserna. Detta kan vara fallet både på somrar och på vintrar. Vindkraft är något som är väldigt känsligt för vind. Blåser det inget så genereras ingen el. När starka vindar kommer så kan det till och med bli för mycket vind och en överproduktion. Eftersom det inte finns bra sätt att lagra el på så säljs överskottet och det har till och med varit så att det varit negativa elpriser.

Under vintertider så är det ofta hög efterfrågan på el. Många hushåll vill värma mycket och lysa i mörkret vilket ökar elefterfrågan. Samtidigt så är ofta utbudet av el lägre. Detta eftersom solceller inte är lika brukbara som på somrarna och vatten frusit till is. Den bästa kapaciteten i Sverige är ofta före somrarna och under somrarna då efterfrågan på el är lågt och även elpriserna är lägre under dessa tider.

Oavsett väder eller inte så när man står i begrepp att hitta ett elavtal så är det viktigt att du jämför elpriser.

Lämna en kommentar